Karsten Lind er eksamineret organisk psykoterapeut.

See more details
Jeg møder mine kvindelige og mandlige klienter hvor de er.

See more details
Gennem terapien får du indsigt i dine ubevidste handlingsmønstre.

See more details
Gennem psykoterapi lærer du dig selv og dine ressourcer at kende.

See more details
Mænd er mænd og kvinder er kvinder.

Mænd er mænd og kvinder er kvinder. Og netop det, at vi er forskellige

Read more
De gemte og glemte følelser

I Organisk Psykoterapi arbejder vi bl.a. ud fra vores grundfølelser. Meg

Read more
Udviklingsgrupper

Psykoterapeutiske udviklingsgrupper har en dejlig dynamik som er gennemsy

Read more

Karsten Lind - Organisk psykoterapi - Hypnose/hypnoterapi - Sexolog

Jeg arbejder ud fra det menneskesyn, der sætter det enkelte menneske i centrum, og hvor det fysiske og det psykiske spiller sammen. Terapien tager udgangspunkt i et helhedsorienteret og eksistentielt menneskesyn: dvs. det psykiske, følelsesmæssige og kropslige såvel som det sociale. Jeg arbejder med samspillet mellem disse aspekter.

Organisk Psykoterapi heler sår gennem relationen mellem terapeut og klient. Organiske psykoterapeuter er specielt trænet i samspillets mange lag og dets komplicerede nuancer. Vi bruger os selv i samværet med klienten på en sådan måde, at klientens sjæl heles, selvfornemmelsen styrkes, og samværet bliver opbyggeligt for klientens muligheder for at håndtere den ydre verdens realiteter. Klienten kan åbne nye kontaktflader, indadtil mod selvet, udadtil mod verden.
I Organisk Psykoterapi er vi "kropsligt resonerende" sammen med klienten i dennes kamp for at generobre tabte "livsandele". Den spejling og lydhørhed, som terapeuten i kraft af sin personlige åbenhed og sin terapeutiske uddannelse er i stand til at give klienten, betyder at klienten vokser organisk/sjæleligt og får mod til at individualisere sig.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet

dpflogo3